[Your IP: 18.212.206.217]
Logowanie

Język: PL EN

KySoft Systemy Informatyczne


sitemap
Mikroskop ultradźwiękowy skanujący zbudowany w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki na Polskiej Akademii Nauk IPPT PAN.

System umożliwia obrazowanie trójwymiarowe, łącząc cechy mikroskopu akustycznego typu B-scan i C-scan. Dane (echa ultradźwiękowe) typu B-scan zebrane podczas skanowania X-Y pozwalają stworzyć trójwymiarowy obraz wewnętrznych struktur badanego materiału.
Mikroskop ultradźwiękowy zbudowany został z następujących komponentów:
  • Panametrics 5900PR nadajnik/odbirnik
  • Prztwornik ADC Signatec PDA1000 board pracujący z częstotliwością próbkowania 1GHz z 8-bitową rozdzielczością pomiaru wartości sygnału zainstalowany w PC
  • Optica skaner XY starowany silniczkami krokowymi z uchwytem na głowicą ultradźwiękową

Panametrics PDA1000

System (oprogramownie) zostam podzielony na 3 moduły (aplikacje):
  1. Zbiearanie danych z ADC podczas przemieszczania stolika XY w zadanym obszarze, generując przestrzenny obraz (Volume)
  2. Filtrowanie obrazu przestrzennego z wykorzystaniem różnych filtrów
  3. Wizualizacja trójwymiarowa VTK/OpenGL

Dodaj komentarz