[Your IP: 18.212.206.217]
Logowanie

Język: PL EN

KySoft Systemy Informatyczne


sitemap

Labolatorium Sieci Komputerowych 2014

Zajęcia: (sala 231)
Środa 14 - 17
czwartek 8-11
Konsultacje: (sala 226)
Środa 11-12
uwaga:
Prace proszę odysyłać na: Krzysztof.Dynowski@if.pw.edu.pl
W temacie proszę wpisać: SKA zadanie nr...

Lab 1. Skrypty bash
sk_SkryptyBash.pdf
args.sh
argsort.sh
backup.sh
fzero.sh
sum.sh
Zadanie: (czas 2tyg)
Napisać samodzielnie skrypt w bash'u.
Skrypt ma być narzędziem ułatwijacym realizację jakieś czynności w systemie unix
Wymagania twarde (must be):
- komentarz z dokładnym opisem działania skryptu
- obsługa parametrów (>=3) podanych w linii poleceñ (praca wsadowa)
- obsługa parametru "-h"/"--help" (poza powyższymi)
- lączna ilość instrukcji warunkowych >=10 (if,while)
Wymagania miękkie (can be):
- menu z opcjami do wyboru

Lab 2. Gniazda sieciowe
sk_Gniazda.pdf
mcast_cl.c
mcast_sr.c
tcp_cl.c (Dev-C++/Windows)
tcp_sr.c
udp_cl.c
udp_sr.c
Makefile (Dev-C++/Windows)
Zajęcia w Javie:
JAVA
Zadanie: (czas 4tyg)
Napisać w grupach dwuosobowych aplikacje (klient i serwer) komunikujące się ze sobą za pomocą gniazd.
Serwer działa w tle, klientem się podłączamy. Klient umożliwia wysyłanie/odbieranie komunikatów wg wymyślonego schematu wymiany informacji pomiędzy aplikacjami.
Schemat komunikacji musi posiadać dokumentację (opis protokołu komunikacyjnego)

Lab 3. Instalacja linux'a
- dystrybucja Debian 64bit na maszynie wirtualnej (VMWare Player)
- system bazowy z obrazu płyty + mirror lokalny (gpm,vim)
- system graficzny (xorg xserver, xfce4, gdm)
- aplikacje użytkowe (iceweasel,xpdf)
sk_InstalacjaLinux.pdf

Lab 4. Instalacja/konfiguracja usług sieciowych cz.1
- serwer WWW (apache,php)
- serwer SSH (openssh-server)
- firewall (iptables)
sk_www+ssh+ipt.pdf

Lab 5. Instalacja/konfiguracja usług sieciowych cz.2
- serwer e-mail (postfix)
- serwer NFS
- serwer Samba (LanManager)
- server DNS (bind)
sk_mail+smb+nfs.pdf

Lab 6. Kolokwium
W trakcie kolokwium można korzystać jedynie z terminala tekstowego systemu Unix/Debian po zalogowaniu na podane konto.
W ten sposób można testować komendy potrzebne do udzielenia poprawnych odpowiedzi oraz posługiwać się manpages.
   Powodzenia!

Lab 7. Windows serwer
- serwer aplikcaji (IIS)
- usługa FTP
- moduł PHP
- sktypty (cmd)

Lab 8. Poprawka kolokwium

Dodaj komentarz