[Your IP: 52.206.226.77]
Logowanie

Język: PL EN

KySoft Systemy Informatyczne


sitemap

Elektromagnetyzm


adunek w polu magnetycznym
F = q*(v x B)
 gdzie F-wekor siy, v-prdko adunku, B-wektor pola magnet., q-adunek

pole magnetyczne w odlegoci r od przewodnika z prdem
B = u0*I/(2*pi*r)
 gdzie B-warto pola magnet., u0-przenikalno magnetyczna prni, I-prd

sia dziaajca na przewodnik z prdem
F = I*(l x B)
 gdzie F-wektor siy, l-wektor dugoci, B-wektor pola magnet., I-prd


Dodaj komentarz